IKC Udenhout

Welkom op de nieuwe site van de drie basisscholen in Udenhout.

Het is geen site waar u informatie over de scholen vindt. Het is een site waarop wij u de stand van zaken geven van ons plan om in Udenhout twee IKC’s te maken.

IKC is de afkorting van Integraal KindCentrum. Op vele plekken in het land wordt gebouwd aan plekken in de wijk waar zo veel mogelijk voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 bij elkaar komen.

Het gaat om de basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang. Maar u kunt ook denken aan muziekverenigingen, sportactiviteiten en nog veel meer.

Alle initiatieven hebben tot doel om het voor u als ouder makkelijker en beter te maken. Alles onder één dak vergemakkelijkt het brengen en halen. De instellingen stemmen de zorg op elkaar af, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Eén visie op ontwikkelen, één plan.

Aan de zuidkant van de Kreitenmolenstraat is het eerste IKC op 27 januari 2017 geopend. Op de onderbouwlocatie is Kinderopvang Humanitas in het schoolgebouw van De Wichelroede getrokken. Ook Duimelotje verhuist in de kerstvakantie naar het schoolgebouw. Op de bovenbouwlocatie is het consultatiebureau ingericht. Ook muziekschool Factorium verzorgt daar muzieklessen.
Aan de noordkant van de Kreitenmolenstraat wordt nu onderzocht hoe in het gebouw van De Mussenacker en Achthoeven ruimte gemaakt kan worden om meer voorzieningen onder te brengen. Nu de vierde school in Den Bogerd niet komt, richten we aan de Perweide het tweede wijkgerichte IKC in.

Op deze site kunt u volgen hoe ver we zijn en we nodigen u van harte uit om mee te denken.

Als u de stuurgroep wilt bereiken, kunt u een mailtje sturen naar: onderwijsudenhout@gmail.com
De stuurgroep bestaat uit de drie directeuren van de basisscholen.

Studiedag 6 december

Het verslag van de gezamenlijke studiedag kun je hier downloaden: Nieuwsbrief Onderwijs Udenhout feb 2017

Lees meer

Verslag dorpsraadbijeenkomst 13 oktober 2016

Toekomst Onderwijs Udenhout Tijdens de dorpsraadbijeenkomst op 13 oktober j.l. hebben de drie directeuren van de basisscholen in Udenhout de aanwezigen geïnformeerd over de plannen met het onderwijs in Udenhout. De leden van de dorpsraad hebben voor deze bijeenkomst...

Lees meer

Bijeenkomst met ouders op 21 juni 2016 in het Raadhuis

bijeenkomst met ouders op 21 juni 2016 in het Raadhuis Bij binnenkomst heten René Los (directeur bs. Achthoeven), Paul van Hees (directeur De Mussenacker) en Annelieke van Geffen (directeur bs. De Wichelroede) alle aanwezigen welkom. In de zaal zijn ouders...

Lees meer

Onderwijs in Udenhout, verslag Kick-Off 17 mei 2016

De stuurgroep Onderwijs Udenhout: Annelieke (directeur De Wichelroede), René (directeur Achthoeven) en Paul (directeur De Mussenacker) heten de aanwezigen welkom. De teams van de drie scholen zijn in grote getalen op komen dagen. In totaal zijn er meer dan 50 mensen...

Lees meer